ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

โรงพยาบาลพญาไท 3 เปิดแล้ว Drive Thru Test บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพิ่มความสะดวก ลดการแพร่ระบาด

โรงพยาบาลพญาไท 3 พร้อมเปิดให้บริการ  “Drive Thru Test” บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับผู้ที่มีความกังวลใจ แบบ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องลงจากรถ  โดยทางโรงพยาบาลพญาไท 3 ได้จัดพื้นที่พิเศษ ณ บริเวณลานจอดรถชั้น 5B เพื่อให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยมีขั้นตอนง่ายๆ เพียง  ผู้รับบริการทำแบบ คัดกรอง ก่อนเข้ารับการตรวจ ผ่านช่องทาง   https://forms.gle/1ob4LTTKRqsArZxA7  หลังจากนั้นขับรถหรือนั่งรถส่วนตัวมาที่บริเวณพื้นที่พิเศษ ณ ลานจอดรถ  ชั้น5B ซึ่งทางโรงพยาบาลมีการแยกพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน   โดยขั้นตอนในการตรวจเพียงผู้รับบริการ เปิดหน้าต่าง ปิดแอร์ เพื่อทำการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและในลำคอ และทำการส่งให้ห้องปฏิบัติการตรวจตามมาตรฐาน และความปลอดภัย    หลังจากการตรวจเรียบร้อยแล้ว ทางโรงพยาบาลพญไท3จะรายงานผลการตรวจพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษาแนะนำถึงแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อคลายความวิตกกังวลผ่านทางโทรศัพท์  โดยจะแจ้งผลภายใน  3-5 วัน  โดยมีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 6,500 บาท  ผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

บริการของโรงพยาบาลพญาไท 3 “Drive Thru Test” นี้ ถือเป็นหนึ่งในบริการที่จะช่วยให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการการตรวจหาเชื้อ Covid-19  ได้อย่างทั่วถึง  เป็นตัวช่วยให้คลายความวิตกกังวล และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้ดีมากยิ่งขึ้น  เพราะการคัดกรองที่ทั่วถึง สามารถเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างดี