ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

TRSC ปิดให้บริการชั่วคราว พร้อมร่วมมือกับสังคม แก้ปัญหาวิกฤตการณ์ COVID-19

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของผู้มารับบริการ และบุคลากร พร้อมให้ความร่วมมือกับสังคม แก้ปัญหาวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 และเป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ ปิดให้บริการทุกประเภทชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้จะปิดให้บริการแต่ก็มั่นใจได้ เพราะทีมแพทย์ และทีมที่ปรึกษาประจำตัว ยังคงสแตนบายดูแลผู้รับบริการ อีกทั้งยังมีทีม Call Center เฉพาะกิจ คอยให้บริการนัดหมาย ที่เบอร์ 08-1720-1734, 08-1812-5761, 08-1842-2020, 08-9921-4490, 08-4558-2020 เวลา 8:30 – 17:30 น. ทุกวัน