ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ขอเลื่อน…กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นมาก ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19     จึงขอเลื่อน  การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ  โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนโยธี (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ออกไปก่อนหากมีกำหนดเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้