ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

มจพ. โชว์นวัตกรรมหน้ากากอนามัย เสริมแผ่นเส้นใยนาโนกรองฝุ่นและไวรัส 96.55%

รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช  หัวหน้าศูนย์วิจัยบูรณาการนาโน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)เจ้าของผลงานและนวัตกรรม “หน้ากากอนามัย  เสริมแผ่นเส้นใยนาโน” ที่สามารถกรองฝุ่นและไวรัสได้ดี   โดย Handmade  “หน้ากากอนามัย  เสริมแผ่นเส้นใยนาโน” มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากหน้ากากอนามัยทั่วไป คือ มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นที่อนุภาคเล็กกว่า  0.5 ไมครอน ได้ถึง 96.55% จากการทดสอบก่อนผ่านแผ่นกรอง และหลังผ่านแผ่นกรอง ที่ใช้ได้จริง save ได้ดีเยี่ยม เหมาะกับสถานการณ์เช่นนี้ที่หน้ากากอนามัยขาดแคลนเป็นอย่างมาก นวัตกรรมหน้ากากอนามัย เสริมแผ่นเส้นใยนาโน มีขนาดความกว้าง 14.5 และยาว 15 ซม. สามารถ  DIY  ได้ด้วยตนเอง

นวัตกรรม”หน้ากากอนามัย  เสริมแผ่นเส้นใยนาโน” ผลงานชิ้นนี้การันตีถึงคุณภาพ และความปลอดภัย และมีสมบัติพิเศษจากนวัตกรรรมนาโน ทดสอบแล้วมีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นที่อนุภาคเล็กกว่า  0.5 ไมครอน ได้ถึง 96.55% ขณะก็ได้ผลิตแจกจ่ายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย กลุ่มเสี่ยง และโรงพยาบาล

สามารถสอบถามได้ที่  ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร 02-555-2000 ต่อ 4802-4 (วันเวลาราชการ) ส่วนเบอร์มือถือส่วนตัวของ รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช  โทร. 089-205-9561