ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เข้มงวดมาตรการรักษาความสะอาดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส (COVID-19)

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เข้มงวดมาตรการรักษาความสะอาดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส (COVID-19) เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสาร

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้วางมาตรการรักษาความสะอาดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส (COVID-19) เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้น บริษัทได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดในทุกวัน โดยมีมาตรการต่างๆที่ต้องปฏิบัติ ได้แก่

1.จัดพนักงานทำความสะอาดคอยประจำจุดต่างๆในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า หรือจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง ได้แก่ บริเวณตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ บริเวณช่องแตะบัตรโดยสาร หน้าห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ภายในห้องน้ำ บริเวณราวจับต่างๆ บันไดเลื่อน ลิฟต์โดยสาร รวมถึงพื้นที่บริเวณชั้นชานชาลาทุกสถานีตลอดทั้งวัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ

2.จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่มาใช้บริการ โดยใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบมือถือ( Hand Held Thermometer )

3.ให้นายสถานีทำการตรวจตราความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีก่อนเริ่มให้บริการ   ได้แก่ เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงพนักงานทำความสะอาด โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดร่างกายของตนเองอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องสวมถุงมือและสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง

4.เพิ่มความถี่การทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้าในบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง  ได้แก่ เก้าอี้โดยสาร ราวจับภายในขบวนรถไฟฟ้า รวมถึงห้องควบคุมรถไฟฟ้าทุกขบวนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนจะเริ่มให้บริการทุกวัน และทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในขบวนรถไฟฟ้าทุกขบวนหลังจากปิดให้บริการทุกวัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

5.เพิ่มมาตรการรักษาความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อห้องควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ห้องจัดเก็บรายได้ ห้องควบคุมประจำสถานี ห้องพักของพนักงาน และห้องอื่นๆ ทั้ง 8 สถานี เพื่อให้ทุกพื้นที่เกิดความสะอาด และ  ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

6.จัดเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ และเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตลอดเวลา หากพบผู้ที่มาใช้บริการมีอาการผิดปกติ ขอให้ทำการช่วยเหลือ โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกหลักสุขอนามัย รวมถึงเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนหมั่นสำรวจสุขภาพตนเองอยู่เสมอ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา และรีบไปพบแพทย์ทันที

7.ติดตั้ดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับฆ่าเชื้อโรคแก่ผู้โดยสารตามจุดต่างๆทุกสถานี

8.ทำการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านทุกสถานี เพื่อคัดกรองและตรวจสอบความพร้อมทางร่างกายก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

9.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติ และวิธีป้องกันตนเองต่อเชื้อไวรัส(COVID-19)ให้แก่ ผู้ที่มาใช้บริการได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ผ่านสื่อทุกช่องทาง ได้แก่ Website Facebook Twitter Instragram รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางจอ LED และจอ Mobile Charger ภายในพื้นที่สถานีทุกสถานี

10.มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้หาแนวทางในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดในการให้บริการ

11.เน้นย้ำพนักงานทุกส่วนงานให้ช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาความสะอาด และหมั่นตรวจดูพื้นที่ที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

12.ทางบริษัทฯ ดำเนินการออกประกาศคำสั่ง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าด้วยความเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการรักษาความสะอาดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส (COVID-19) จะช่วยอำนวยความสะดวก และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ได้มากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link