ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอยกเลิก…บริการทางทันตกรรมฟรี แก่ผู้สูงอายุ ในวันที่ 2 เมษายน 2563


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ  Covid-19   ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มารับบริการทางทันตกรรม จึงขอยกเลิก  บริการทางทันตกรรมฟรี  แก่ผู้สูงอายุ  (อายุ 60 ปีขึ้นไป)   ในวันที่  2  เมษายน  2563   ณ  โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนโยธี (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร    

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้แล้ว ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมายให้มารับบริการในวันทำฟันฟรี ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้