ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

แว่นท็อปเจริญ ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ภายใต้ “โครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ” ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงปทุมธานี


การดูแลสุขภาพดวงตาถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่ทาง “แว่นท็อปเจริญ” ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงมีความมุ่งมั่นสานต่อ “โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทย” อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมภายใต้ “โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงที่มีปัญหาทางด้านสายตา ให้มีโอกาสได้รับการบริการการรักษาอย่างเข้าถึงและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม ด้วยการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาพร้อมเครื่องมืออันทันสมัยจากแว่นท็อปเจริญ พร้อมเชิญชวนคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพดวงตาทั้งของตนเองและบุคคลรอบข้าง

นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ กล่าวว่า “สืบเนื่องจาก “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ" เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเป็นประธานที่ปรึกษา โดยโครงการมีเป้าหมายให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม   ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ในการรักษาจำนวนมาก ทางแว่นท็อปเจริญจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพดวงตา และจัดกิจกรรม “โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทย”

เพื่อสนองพระราชดำริภายใต้ “โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" และให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงที่มีปัญหาทางด้านสายตา เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากพ้นโทษกลับไปสู่สังคมภายนอก จะได้ประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังเพื่อรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเอาใจใส่สุขภาพดวงตา ตามนโยบายของบริษัทฯที่มุ่งเน้น  ให้คนในสังคมทั่วประเทศมีสุขภาพดวงตาที่ดีมาโดยตลอด ผ่านการมอบบริการด้านสายตาแบบครบวงจร ทั้งการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ประชาชน ตลอดจนการให้ความรู้และคำแนะนำวิธีการดูแลสายตาโดยจักษุแพทย์ นักทัศนมาตรและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา รวมทั้งยังมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านสายตา ให้ได้รับโอกาสการมองเห็นอย่างเข้าถึงในทุกกลุ่มทุกช่วงวัยทั่วประเทศอีกด้วย

ทางด้าน ดร.สุทัสสา สุขสว่าง ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า “ปัจจุบันทางทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงได้มีความพยายามอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง ให้มีมาตรฐานและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ถือเป็นภารกิจหลักภายใต้ “โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริฯ ควบคู่กับการควบคุมดูแลผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรามีผู้ต้องขังบางกลุ่มที่ประสบปัญหาทางสุขภาพหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความผิดปกติทางสายตา  ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต และเป็นการยากมากที่ผู้ต้องขังจะสามารถเข้าถึงการตรวจรักษาสายตาที่ผิดปกติได้ ในครั้งนี้ทางทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงจึงเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความช่วยเหลือจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจากห้างแว่นท็อปเจริญ ที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือดำเนินการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นฟรีให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ฟรี จำนวนกว่า 200 ราย”

ทั้งนี้ แว่นท็อปเจริญยังมุ่งมั่นเดินหน้าโครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทยต่อไป ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอีกด้วย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th หรือไลน์ @top_charoen