ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงกรณี “การจัดกิจกรรมออกกำลังกายวิ่งการกุศล” ชลบุรี

          ต่อกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจัดกิจกรรมออกกำลังกายวิ่งการกุศลโดยนำรายได้ร่วมสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีการพูดถึงการบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมที่ขาดประสิทธิภาพ นั้น 
          เบื้องต้นทางผู้จัดงานในครั้งนี้ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ได้ออกมาชี้แจงแสดงความรับผิดชอบ และกล่าวขอโทษต่อผู้ร่วมกิจกรรมผ่านทางสื่อมวลชนไปแล้วถึงความบกพร่องดังกล่าว 
          กิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพถือเป็นสิ่งที่ดี ควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน สำหรับกรณีนี้ ชมรมเดิน-วิ่งสวนหลวง ร.9 ชลบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมขึ้นมุ่งหวังที่จะนำเงินมาช่วยเหลือในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 
          กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอชี้แจงว่า ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอาจไม่มีอำนาจก้าวล่วงในการดำเนินการใดๆ ได้ แต่ในฐานะที่เป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มองว่ากิจกรรมลักษณะดังกล่าวนี้ผู้จัดควรต้องศึกษารูปแบบวิธีการให้ดี โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก จำเป็นต้องใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์มีความเป็นมืออาชีพ จึงจะจัดงานได้ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามก็จะขอนำบทเรียนเหล่านี้ไปกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จะต้องมีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้บ่อยครั้ง ให้ได้มีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อสร้างสุขภาพและความสุขแก่ผู้ร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริง รวมถึงในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งอาจให้ผู้จัดงานได้มีการประสานกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ที่มีอยู่ทุกจังหวัดเพื่อได้มีส่วนร่วมและรับทราบถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่จะจัดขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวอีกในครั้งต่อไป