ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

Gossip News: พพ. เปิดมหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคกลาง ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก

          นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พพ.ได้เปิดงานสัมมนา "มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคกลาง" จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระดับชุมชน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การพัฒนาพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีในระดับชุมชน ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนหันมาพัฒนาพลังงานทดแทนภายในชุมชนอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนา โดยให้ชุมชนต้นแบบด้านพลังงานทดแทนในจังหวัดสุพรรณบุรีมาร่วมแชร์ประสบการณ์ โดยได้รับความสนใจจากเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมสัมมนากว่า 200 คน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญานชาวนาไทย จ. สุพรรณบุรี