ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี จัดประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 2/2561

          นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสระบุรี (กพร.ปจ.สระบุรี) ครั้งที่ 2/2561 โดยมี คณะอนุกรรมการ ทั้งส่วนราชการ และ ภาคเอกชน อาทิ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนแผนการขับเคลื่อนกำลังคนจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี