ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หารือ

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุญาตให้ Mr.Chistopher Humphrey Executive Director EU-ASEAN Business Council และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย และหารือในการส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย
ณ ห้องรับรอง