ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กสอ. จัดงานแถลงข่าว “กสอ. เผยผลสำเร็จยกระดับ SMEs พร้อมเจาะแผนเดินเครื่อง ปี 62 อย่างเต็มรูปแบบ”

          กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวงานแถลงข่าว"กสอ. เผยผลสำเร็จยกระดับ SMEs พร้อมเจาะแผนเดินเครื่อง ปี 62 อย่างเต็มรูปแบบ" และพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดกิจกรรมการเขียนบทความ"เที่ยวไทยเท่...ไปกับหมู่บ้านอุตสาหกรรม CIV" ภายใต้ โครงการประกวดการเขียนบทความประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กสอ. โดยนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 6 อาคาร กสอ.