ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: กสอ. เดินหน้าจัดโครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน”

           นายเดชา จาตุธนานันท์ (คนที่ 5 จากขวา) รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และนายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ จัดงานพิธีเปิด "โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้ การเงิน" เพื่อพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการการเงิน รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ระบบบัญชีเดียว และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความแข็งแรงให้เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมี คณะผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ให้เกียรติร่วมงาน ณ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ