ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

บตท. ระดมสมองกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 2562

          วันนี้ (30 สิงหาคม 2561) นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการและคณะผู้บริหารระดับสูง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ประจำปี 2562 – 2565) และแผนดำเนินงานปี 2562 เพื่อกำหนดทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน บตท. อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์