ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

เลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

          วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ประชาชนเข้มแข็ง ภาครัฐโปร่งใส ร่วมพํฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร