ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย และพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี