ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: แถลงข่าวประเด็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย

          นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวประเด็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ได้แก่ (1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2561 (อ่านรายละเอียดจากข่าว สศค. ฉบับที่ 52/2561) (2) รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนเดือนกรกฎาคม2561 (อ่านรายละเอียดจากข่าว สศค. ฉบับที่ 53/2561) (3) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) ฉบับที่ 2 (อ่านรายละเอียดจากข่าว สศค. ฉบับที่ 54/2561) และ (4) ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 131/2561) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561