ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ดร.สุวิทย์ ปาฐกถาปิดหลักสูตร 2MORROW SCALER หัวข้อ “Scale ไป ด้วยหัวใจนวัตกรรม”

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (29 ส.ค. 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกถาพิเศษปิดหลักสูตร 2MORROW SCALER ในหัวข้อ "Scale ไปด้วยหัวใจนวัตกรรม" เพื่อรับมือกับสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในโลกของธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ณ C ASEAN Auditorium ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวว่า เมื่อโลกเกิดความความเปลี่ยนแปลง ประเทศจะต้องปรับเปลี่ยนตาม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในโลกของธุรกิจ การเงิน การลงทุน ตัวเราจะต้องเป็นผู้วางแผนอนาคตของเราเอง จะต้องไม่หยุดที่จะปรับตัว ต้องก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา วันนี้เรามีทิศทางที่จะเดินไป แต่จะต้องหาว่าทำอย่างไรถึงจะสำเร็จ ไปถึงจุดหมายปลายทางได้
          โจทย์ของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ยังคงเป็นความท้าทาย และทุกคนจะต้องทำ คือ 1. Future Setting การกำหนดอนาคตของประเทศได้อย่างชัดเจนด้วยตัวเอง/ 2. Game Changing การสร้างแพลทฟอร์มใหม่ๆ เพื่อดักทิศทางการเปลี่ยนแปลง/ 3. Innovative Capacity Building สร้างสมรรถนะเชิงนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
          การมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นเรื่องที่ดี เมื่อกล้าที่จะคิดใหญ่ได้ ก็ต้องทำให้ใหญ่ได้ ต้องแตกต่างในภาพใหม่ จะต้องปรับเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ จะแตะทุกเรื่อง แต่ไม่เก่งสักเรื่องไม่ได้ จำเป็นต้องเก่งบางเรื่อง แต่เก่งให้สุด โจทย์สำคัญที่สุดของโลกธุรกิจ คือ สิ่งที่ทำอยู่ ตอบโจทย์ผู้บริโภคหรือไม่ ดร.สุวิทย์ กล่าว
          สำหรับหลักสูตร 2MORROW SCALER เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีคิด สร้างสังคมคุณภาพ และให้มุมมองที่หลากหลาย จากเรื่องจริงแบบเจาะลึก ซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบการ ที่ต้องขยายธุรกิจโดยไร้เส้นพรมแดนใดๆ พร้อมจะเปิดโอกาส เชื่อมโยงพันธมิตร เข้าสู่โลกธุรกิจและการลงทุน ด้วยพัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยี