ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

บตท. ออกบูธจำหน่ายทรัพย์ NPA ชั้นดี ครั้งที่ 3

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมนำทรัพย์สินรอการขาย (NPA) อาทิ อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียมร่วมจำหน่ายใน "งานประมูลทรัพย์ NPA ทั่วประเทศ ปี 2561 ครั้งที่ 3" จัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Bank) ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ระหว่าง บตท. และ ธพว. ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลทรัพย์สินรอการขายได้ที่ Line : @smc.or.th โทร 02-018-3636 หรือที่เว็บไซต์ บตท. www.smc.or.th