ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดรายงานการจำกัดการใช้ 3 สารปราบศัตรูพืชพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

           กรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวรายงานการจำกัดการใช้ 3 สารปราบศัตรูพืชพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตร่วมอัพเดทแนวทางของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการบริหารจัดการสารเคมีปราบศัตรูพืชด้วยมาตรการที่ใหม่ ชัดเจน และเหมาะสมกว่าเดิมอาทิ การควบคุมการใช้ การจำหน่าย ข้อกฎหมาย ฯลฯ
          พร้อมเจาะลึกข้อมูลและทางออกที่ต้องรู้ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.00 น.ณ ห้องอก.1 ชั้น 2 (ฝั่งลิฟท์แก้ว) กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

          กำหนดการสำหรับสื่อมวลชน
          14.00 – 14.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน 
          14.30 – 15.00 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ข้อมูล
          1.เกี่ยวกับคณะกรรมการวัตุอันตราย
          2.การจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกหรือแบน
          การใช้ทั้ง 3 สารปราบศัตรูพืช
          3.บทสรุปจากการหารือของวันที่ 30 สิงหาคม 2561 
          15.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม