ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ก.แรงงาน พร้อมเปิดศูนย์สื่อมวลชน เผยแพร่งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

          วันที่ 29 สิงหาคม 2561ณ มีเดียร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน (Media Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางข่าวสารการถ่ายทอดประสบการณ์ของการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือ โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคต
          พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดศูนย์สื่อมวลชน (Media Center) ว่าในนามของเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 17.15 น. และมีกำหนดจัดพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนเป็นการรวมสุดยอดเยาวชนที่มีฝีมือในภูมิภาคอาเซียน เพื่อมาเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศสมาชิกในการแสดงความสามารถ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน รวมถึงคนรุ่นใหม่ ในการพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น สื่อมวลชนจึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมาย การแข่งขันในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ ผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันไปสู่เยาวชนและสังคม การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ มีตัวแทนผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมกว่า 335 คน และมีการแข่งขันใน 26 สาขา จึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมประชาชนพันธ์ การจัดงานและถ่ายทอดสถานการณ์การแข่งขัน มากกว่า 100 คน คณะผู้จัดงานจึงได้จัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน หรือ Media Center ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชนทุกแขนงใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการข่าวสาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น. ตลอดระยะเวลา ของการจัดงาน "ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่มาร่วมทำข่าว และถ่ายทอดประสบการณ์ของการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ที่จะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคต" รมว.แรงงาน กล่าวทิ้งท้าย