ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ก.แรงงาน ติวเข้มภาษาให้เยาวชน ก่อนชิงชัยในงานอาเซียน ครั้งที่ 12

          วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 101 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมเยาวชนก่อนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เพื่อให้มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของการแข่งขัน
          นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้ กพร. ดำเนินการเตรียมความพร้อมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การต้อนรับตัวแทนประเทศสมาชิกที่สนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงที่พัก การดูแลการเดินทางระหว่างที่พักถึงสถานที่จัดพิธีเปิดการแข่งขัน และระหว่างแข่งขันให้อำนวยความสะดวกตลอดงาน รวมถึงการจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างสมเกียรติ ที่สำคัญคือการดูแลความปลอดภัย อีกด้านหนึ่งที่ให้ความสำคัญคือการดูแลเยาวชนตัวแทนประเทศไทย ต้องให้น้องๆ ได้ผ่อนคลายความกังวล แต่มีความพร้อมในการลงแข่งขัน ซึ่ง กพร.ได้จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ พร้อมทั้งมีขวัญและกำลังใจสามารถรับมือกับแรงกดดันในเวทีการแข่งขันได้
          นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 101 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน 52 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน การสัมมนามีวิทยากรภาคเอกชนจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนผู้แทนประเทศไทย โดยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรับฟังโอวาทจากผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
          "การส่งเสริมให้เยาวชนมีกำลังใจ และมีความพร้อมในการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญมาก หากเยาวชนมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ ภาษา และมีกำลังใจ จะช่วยให้ลดความประหม่า ทำให้มีสติสามารถแก้ไขปัญหา และควบคุมสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ส่งผลให้มีผลงานดีไปด้วย" อธิบดี กพร.กล่าว