ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

เกาะติดโมเดลจรวด 3 ขั้น ผลักดัน SMEs 4.0 ในอุตสาหกรรมสารฉบับก.ย.-ต.ค. นี้

          เกาะติดโมเดลจรวด 3 ขั้น ภายใต้โครงการ Conncted Industries โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินการความร่วมมือในการช่วยผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้ปรับตัวและพัฒนาสู่การเป็น SMEs 4.0 ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการแข่งขันในยุคปัจจุบันและอนาคต ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และอีกหลากเรื่องราวน่ารู้ กับอุตสาหกรรมสาร ฉบับเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 ในธีม 'จรวด 3 ขั้น ผลักดัน SMEs สู่ 4.0' ซึ่งมีเนื้อหาเด่นประจำฉบับ อาทิ
          - สัมภาษณ์พิเศษ กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดี กสอ. ผลักดันจรวด 3 ขั้น ขับเคลื่อน SMEs สู่ 4.0
          - ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) ยกระดับ SMEs ด้านเทคโนโลยี
          - Big Brother มาตรการพิเศษ พี่ใหญ่ใจดีช่วยน้อง SMEs & OTOP
          - มิติใหม่ รถไฟฟ้าเพื่ออนาคต
          - ประเมินความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 เยอรมัน-สิงคโปร์-ไต้หวัน-ไทย

          ทั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ ได้ฟรีผ่านทาง http://e-journal.dip.go.th เฟซบุ๊คแฟนเพจ SME and OTOP และ Application Ookbee ในระบบ iOS และ Android หรือ สมัครสมาชิกรับวารสารไปอ่านที่บ้าน ผ่าน 3 ช่องทาง คือ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 02 354 3299 สมัครผ่านอีเมล e-journal@hotmail.com และสมัครผ่าน Google Form : https://goo.gl/forms/6gW9TBQi9LYZD7YQ2