ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรียนเชิญทำข่าวรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว พร้อมทำความรู้จักระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียว

          กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรียนเชิญทำข่าว มาตรการยกระดับสถานประกอบการสีเขียว พร้อมทำความรู้จัก "ระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียว" เครื่องมืองอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขอรับรอง Green Industry พร้อมกัน ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ