ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดพิธีเปิดงาน “The Power of Local Economy:รวมพลังธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดพิธีเปิดงาน "The Power of Local Economy:รวมพลังธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ฮอลล์ 4 อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ภายในงานมีการแสดงและการจำหน่ายสินค้าของดีจาก Biz Club ทั่วประเทศ การสัมมนาและการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ การต่อยอดจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) และให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการธุรกิจฐานราก และขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น (Local Economy)ให้เติบโตอย่างยั่งยืน