ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ตำรวจสายงานจราจรในสังกัด บช.น. ร่วมอบรม “การบังคับใช้กฎหมายเข็มขัดนิรภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

          พ.ต.อ.ดร.กิตติ อริยานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร ผู้แทน บช.น. เป็นประธานเปิดการอบรม "การบังคับใช้กฎหมายเข็มขัดนิรภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน" ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ แก่ข้าราชการตำรวจสายงานจราจรในสังกัด บช.น. ในระดับ ผบ.หมู่ - รองผู้กำกับการ จำนวน 50 นาย (การบังคับใช้กฎหมายเข็มขัดนิรภัย) และระดับ สารวัตร - รองผู้กำกับการ จำนวน 20 นาย โดยมี มร. โรเบิร์ต ซูซาจ อดีตนายตำรวจจราจร จากประเทศสโลเวเนีย จากองค์กรความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Global Road Safety Partnership) เป็นวิทยากร โดยการอบรมดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการสร้างความเข้าใจด้านทฤษฏีที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายเข็มขัดนิรภัยอันเป็นนโยบายความปลอดภัยทางถนน และการพัฒนาหลักการขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน เพื่อประยุกต์เทคนิคการทำงานในการบังคับใช้กฎหมายในรูปแบบสากล
          เกี่ยวกับโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลกโดยมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (BIGRS)
กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (Bloomberg Philanthropies) ซึ่งมีสำนักงานที่เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ให้เป็น 1 ใน 10 เมืองที่เข้าร่วม โครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก (Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety: BIGRS) เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) โดยมุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุด ทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน อาทิ ดื่มไม่ขับ การใช้ความเร็วที่เหมาะสม การคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัย รวมถึงการออกแบบพัฒนาปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น