ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

สนพ.พังงา เร่งฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต สาขา การทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 ผู้รับการฝึกจำนวน 37 คน ณ ศาลาประชาธิปไตยหมู่ที่ 7 บ้านบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งขณะนี้จังหวัดพังงามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพกับกระทรวงแรงงานจำนวน 1,440 คน โดยผู้มีบัตรฯ กลุ่มนี้เมื่อฝึกอาชีพจะได้รับเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดือนเพิ่มเป็น 500 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาทต่อเดือน ถือเป็นหนึ่งในมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ