ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นำอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นผิวถนนบริเวณหน้าตลาดประตูกรุงเทพ เขตสายไหม

          เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า UN-SH-CH JV ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวถนนตามแนวเส้นทางโครงการ ในบริเวณหน้าตลาดประตูกรุงเทพ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และบริเวณโค้งเย็นฉ่ำ ตรงข้ามซอยลำลูกกา 41 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจร