ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ ต้อนรับ รมต.แรงงานฟิจิ ชื่นชมการฝึกอาชีพไทยเน้นทำได้ทำจริง

          วันที่ 12 มิถุนายน 2561 Mr.Jone Usamate รัฐมนตรีแรงงานสาธารณรัฐฟิจิและคณะเดินทางเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมชมการสาธิตนวดแผนไทย เยี่ยมชมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาการเย็บจักรอุตสาหกรรม และ เยี่ยมชมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อม 4 G X-Ray โดยมีนายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สร้างความประทับใจ ความพึ่งพอใจให้กับคณะรัฐมนตรีอย่างยิ่ง และยังชื่นชมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน รัฐบาลไทย เน้นทำได้ ทำเป็นและทำจริง