ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนม

          นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์