ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กสอ. จัดงาน “DIP CONTENT DAY ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สาขาการถ่ายภาพเพื่อการพาณิชย์และผลิตรูปแบบรายการโทรทัศน์ (THAILAND FORMAT & PHOTO CHALLENGE)”

          กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน ร่วมทำข่าวในงาน "DIP CONTENT DAY ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สาขาการถ่ายภาพเพื่อการพาณิชย์และผลิตรูปแบบรายการโทรทัศน์ (THAILAND FORMAT & PHOTO CHALLENGE)" โดยภายในงานพบกับการประกาศผลรางวัลผู้ผ่านการคัดเลือกการนำเสนอรายการโทรทัศน์บนจอภาพยนตร์ และชมนิทรรศการภาพถ่ายจาก ผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 15.45 น. ณ โรงภาพยนตร์ 8 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

          กำหนดการ
          10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
          10.30 - 10.40 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และรับชม VTR
          10.40 - 10.45 น. นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน
          10.45 - 10.50 น. คุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานบริหารสายธุรกิจรายการโทรทัศน์ บริษัท กันตนา กรุ๊ปฯ กล่าวสรุปผลการดาเนินงานของกิจกรรมการผลิตรูปแบบรายการโทรทัศน์
          10.50 – 10.55 น. คุณพันสิริ สิริเวชชะพันธ์ หัวหน้ากิจกรรมถ่ายภาพฯ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการถ่ายภาพเพื่อการพาณิชย์ จากนั้น เป็นการถ่ายภาพร่วมกัน 
          10.55 – 11.00 น. รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ คุณสิริพันธ์ฯ ชมนิทรรศการภาพถ่ายจากผู้ผ่านการคัดเลือก จานวน 30 ราย ณ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ภาวลัย พร้อมคณะกรรมการร่วมลงคะแนนตัดสินผู้ชนะ จำนวน 12 รางวัล
          11.00 – 12.30 น. นำเสนอรูปแบบรายการโทรทัศน์บนจอภาพยนตร์ จากผู้ผ่านการคัดเลือก จานวน 50 ราย พร้อมคณะกรรมการร่วมลงคะแนนตัดสินผู้ผ่านการเข้ารอบ จำนวน 10 ราย
          12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
          13.30 - 15.30 น. บรรยายเรื่อง "Television Format Global Trend 2018" โดย Virginia Mouseler, Manging Director จาก The WIT, France (The WIT, the leading agency specialized in research and information on TV Programs worldwide)
          15.30 - 15.45 น. พิธีกรกล่าวสรุปกิจกรรม