ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.ชุมพร ประชุมเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของผู้ประกอบการ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับสถานประกอบกิจการ ตามโคงการการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards to SME 4.0) ณ โรงแรมลอฟท์ มาเนีย ซอยสุขเสมอ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ จำนวน 81 คน