ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ รก.ผวก. กยท.

          จากกระแสข่าวที่ว่านายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้ลาออกจากตำแหน่ง นั้น
          การยางแห่งประเทศไทย ขอชี้แจงว่า รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งตามปกติ เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ ให้ราคายางขยับสูงขึ้นคุ้มกับการลงทุน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง มีรายได้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน