ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ยิ่งใหญ่โชว์โขนรามเกียรติ์ เชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-สเปน รมว.วธ.เปิดนิทรรศการอนุรักษ์-ส่งเสริมศิลปะการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เดินสาย โรดโชว์ 6 ประเทศยุโรป เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กระชับความสัมพันธ

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ตามเวลาท้องถิ่น ราชอาณาจักรสเปน ณ โรงละคร Círculode BellasArtes กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด อัญเชิญพระนารายณ์ ปราบมารร้ายทศกัณฐ์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงโขนว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และสถานทูตไทย บูรณาการความร่วมมือดำเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เส้นทางภูมิภาคยุโรป ณ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐโปรตุเกส ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐออสเตรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 6-29 พฤษภาคม 2561 ภายใต้รูปแบบโรคโชว์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งให้การดำเนินกิจกรรมในต่างประเทศเป็นไปในลักษณะTeam Thailand ที่หน่วยงานต่างๆ ของไทยมาร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
          ทั้งนี้ ราชอาณาจักรสเปน เริ่มมีการติดต่อกับไทย ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นับเป็นชาวยุโรปประเทศที่สอง ที่เดินทางมาไทยในสมัยนั้น โดยประเทศไทยและสเปน สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2413 ซึ่งเป็นระยะเวลานานถึง 148 ปีมาแล้ว และทั้งสองประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรี การพาณิชย์และการเดินเรือความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสเปนดำเนินมาด้วยดี โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระดับพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศมีความแน่นแฟ้น พระบรมวงศานุวงศ์ของไทยและสเปนหลายพระองค์ ได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันหลายครั้ง
          ดังนั้น การดำเนินโครงการครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในสเปนและอีกหลายประเทศในภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะการแสดงโขนที่เป็นศิลปะชั้นสูงของคนไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายระดับนานาชาติ เนื่องจากช่วงปลายปี 2561 จะมีการพิจารณาประกาศให้โขน ภายใต้ชื่อ KHON ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับไม่ได้ของมนุษยชาติขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่สำคัญเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทยและนำความเป็นไทยสู่สากล และเป็นการดึงดูดให้ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวทางในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยว การลงทุนและการส่งออกระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคยุโรปด้วย
          อย่างไรก็ตาม สำหรับชุดการแสดง ณ โรงละคร Círculode BellasArtes กรุงมาดริดและประเทศต่างๆ ได้แก่ โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดอัญเชิญพระนารายณ์ ปราบมารร้ายทศกัณฐ์ การแสดงโขนชุด ยกรบ และโขนชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เช่น ฟ้อนผาง รำโคมออกฟ้อนขันดอก ตาลีกีปัสออกยอเก็ตออกรำซัดชาตรี การต่อสู้ด้วยพลอง - ไม้สั้น การแสดง 4 ภาค อาทิ ฟ้อนผาง (เหนือ) รำชนไก่ (ใต้) ระบำฉิ่ง (กลาง) เซิ้งกะโป๋ (อีสาน) การสาธิตเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์และดนตรีไทย (โขน ละคร ระบำ) การสาธิตการเขียนร่ม การเขียนผ้าบาติก การแกะสลักและงานจักสานจากใบลาน เป็นต้น