ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงการคลัง

          นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561