ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ อิมแพ็ค จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร”

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด COMEXPOSIUM และ Axema ประเทศฝรั่งเศส จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าและการประชุม เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 3 - 4 ศูนย์แสดงสินค้า การประชุมอิมแพ็ค และบริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งเป็นเวทีกลางจัดแสดงเครื่องจักร และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรจากบริษัทชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อตัวจริงจากทั่วภูมิภาค และสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจกว่า 30 หัวข้อ เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจสู่นานาชาติ
          ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว คณะผู้จัดงานฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงความพร้อมในการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 และกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดภายในงาน พร้อมรับฟังปาถกฐาพิเศษจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          กำหนดการ
          13.00 น. ลงทะเบียน
          13.30 น. กล่าวต้อนรับโดย คุณวาทินี สายทอง ฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
          13.40 น. กล่าวสนับสนุนงาน โดย คุณกนกพร ดำรงค์กุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
          13.50 น. ปาฐกถาพิเศษ
          โดย คุณ กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          14.20 น. กล่าวสนับสนุนการจัดงาน จากสปอนเซอร์ โดย คุณเกรียงศักดิ์ อัศวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพทวี เอ็นจีเนียร์ริ่ง จำกัด (แทรคเตอร์ แชมป์)
          14.30 น. ถ่ายรูป
          14.45 น. รับประทานอาหารว่าง และช่วงสัมภาษณ์พิเศษ

          *รายละเอียดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*