ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

          นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวลำภู บ้านพักคลังจังหวัด ร้านธงฟ้าประชารัฐ และตลาดไร้เงินสด (ร้านค้าที่ติดตั้งระบบรับชำระสินค้าผ่าน QR Code) ณ จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561