ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 1

          นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 1ร่วมกับนายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้1) การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 2) การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2561 3) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4) โครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 5) การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่) ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา (ชั่วคราว) ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561