ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ด้านคมนาคมทางอากาศ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สถาบันการบินพลเรือน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมตรวจเยี่ยมและประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม AOB 1 ชั้น 5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561