ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: กปภ.ลงนามข้อตกลงคุณธรรม

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) (ตรงกลางด้านซ้าย) ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) "โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี – พนัสนิคม – (พานทอง) – (ท่าบุญมี) (ระยะที่ 1) อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี" ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยมีนายพรชัย สกุลรัตนสุภา เป็นผู้นำทีมคณะผู้สังเกตการณ์โครงการฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง