ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ฝนหลวงฯ ขานรับคำสั่งนายกรัฐมนตรี เตรียมพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงสลายฝุ่นละออง ในกรุงเทพมหานคร

           กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สั่งการหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว 3 หน่วย นครสวรรค์ ระยอง และหัวหิน เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศชั้นบน เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจสลายฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่ออากาศเอื้ออำนวย
          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่กำลังประสบกับปัญหาฝุ่นละอองจากหมอกควันที่เกิดขึ้น ซึ่งฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นเป็นมลพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องนั้น จึงได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยสลายฝุ่นละอองจากปัญหาหมอกควันอย่างเร่งด่วน 
          นายสุรสีห์ กล่าวต่อว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้เตรียมพร้อมการปฏิบัติภารกิจโดยสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เคลื่อนที่เร็วจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดระยอง และหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสานงานร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศ ชั้นบน และได้สั่งการกำชับให้มีการตรวจวัดสภาพอากาศชั้นบน จากเดิมเฉพาะช่วงเช้าเป็นการตรวจวัดทั้งเช้าและบ่าย เพื่อจะได้ข้อมูลที่แม่นยำในการปฏิบัติการฝนหลวงมากยิ่งขึ้น และจากการตรวจสภาพอากาศ ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งช่วงเช้าและบ่าย พบว่า สภาพอากาศชั้นบนมีความเสถียรภาพ ซึ่งยังไม่เอื้อต่อการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะยังติดตามสภาพอากาศและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหาหมอกควันปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนและผู้สนใจสามารถติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจเฟซบุ๊กกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร