ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กยท. เปิดบ้านประชุมชี้แจงตอบข้อซักถาม โครงการ 20,000 ล้านบาท 22 กุมภาพันธ์ นี้

          กยท. เปิดบ้านประชุม "โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท" เพื่อชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินโครงการฯ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ห้องสถลสถานพิทักษ์ ชั้น 6 อาคาร 1 การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
          นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ในฐานะหัวเรือใหญ่ของโครงการฯ กล่าวว่า ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
          ซึ่งเป็นการชี้แจงถึงระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการขอสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการยางแห้ง เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องร่วมกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ในโครงการนี้ การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการพบปะและพูดคุยร่วมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการยาง และ กยท. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการแปรรูปยาง นำไปสู่การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการใช้ยางพาราภายในประเทศ ตลอดจนการแปรรูปเพื่อการส่งออกในอนาคต