ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

สนพ.นนทบุรี รุก! ประชารัฐ พัฒนากำลังคน หนุนนโยบายกพร.

          สนพ.นนทบุรี จับมือบริษัทใหญ่ พัฒนากำลังคนฯ สร้างช่างก่อสร้าง ตอบสนองนโยบายกพร.
          นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ากพร. ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ ใช้แนวทางประชารัฐร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จัดฝึกอบรมทักษะฝีมือในการพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการตลาดแรงงาน แก้ปัญหาขาดแคลนคนทำงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
          นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าล่าสุดสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี บูรณาการความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้แก่ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้คอนสตัคชั่นโปรดัดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฤทธา จำกัด และบริษัท ว ไชยา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ฝึกอบรมทักษะหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ควบคุมงานช่างก่ออิฐคอนกรีตมวลเบาสำหรับอาคารสูงให้แก่พนักงานระดับวิศวกรและผู้ควบคุมงาน หัวหน้าช่าง จำนวน 26 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภายใต้หัวข้อความปลอดภัยในการทำงาน การอ่านแบบก่อสร้าง วิธีการก่อผนังอิฐมวลเบา การฝังท่อ-สายไฟในผนังอิฐมวลเบา การฉาบปูนผนังและปูกระเบื้อง เป็นต้น เป็นการสร้างทักษะและความรู้ความชำนาญ ในการควบคุม และการออกแบบการก่อสร้างในอาคารสูงอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่
          การดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรีและยุทธศาสตร์จังหวัดด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ต้องการยกระดับจังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ของคนทุกระดับ ปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ้านเรือน คอนโดมิเนียม จึงมีความต้องการคนทำงานที่มีทักษะฝีมือเป็นจำนวนมาก โดยจังหวัดนนทบุรีมีแรงงานในระบบการจ้างงานกว่า 1,700,000 คน
          นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี กล่าวว่าในช่วงระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดนนทบุรี โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรม "มหกรรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างหลักประกันสังคม" ในส่วนของสนพ.นนทบุรี ฝึกอบอาชีพฟรี 9 สาขา ได้แก่ เทคนิคการติดตั้งกล้องวงจรปิด , โซล่าแอร์ , โซล่าเซลล์ , การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน , การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ศิลปะการปักริบบิ้น , ศิลปะการตกแต่งผ้าไทย , การทำเก้าอี้จากวัสดุเหลือใช้ (ยางรถยนต์) และการประกอบอาหารไทยตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2190 5731-3