ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ปิดการฝึก อพป.บ้านสระนา อย่างอบอุ่น

          เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 11.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) เป็นประธานปิดการฝึก "โครงการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2" บ้านสระนา หมู่ที่ 5 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.นาวังหิน ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีปิด

การปฏิบัติประกอบด้วย
          - กิจกรรมหน้าเสาธง รับฟังการปฏิบัติประจำวัน
          - กิจกรรมนันทนาการ
          - พิธี ปิด มอบวุฒิบัตร
          - รับมอบธง