ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

แผนติดอาวุธทางอาชีพให้แก่แรงงานใหม่ 7 สาขาช่าง “สร้างคน สร้างงาน ทั่วถึง เท่าเทียม แรงงาน 1.0 สู่ 4.0”

          แผนติดอาวุธทางอาชีพให้แก่แรงงานใหม่ 7 สาขาช่าง "สร้างคน สร้างงาน ทั่วถึง เท่าเทียม แรงงาน 1.0 สู่ 4.0"
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ขานรับนโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน "สร้างคน สร้างงาน ทั่วถึง เท่าเทียม แรงงาน 1.0 สู่ 4.0" ประสงค์เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมเข้าทำงานประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3 จำนวน 7 สาขาช่าง ดังนี้ คือ สาขาช่างทำมุ้งลวดประตู – หน้าต่างอะลูมิเนียม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ สาขาช่างสีรถยนต์ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ และสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รวมรับสมัครจำนวน 70 คน คุณสมบัติเบื้องต้น จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (ม.3) ขึ้นไป มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินการฝึกอบรมให้แก่แรงงานใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในขั้นตอนขั้นพื้นฐานของสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 255 หมู่ที่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์/โทรสาร 0 7468 2164 ได้ในวันเวลาราชการ