ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บูมอสังหาริมทรัพย์ ช่างยิปซั่ม! เฮ ฝึกฟรี 25 จ.

          กพร. จับมือเอกชน พัฒนาช่างยิปซั่ม ฝึกฟรี 25 จังหวัด รองรับการเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร
นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากข้อมูลของสถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนมากขึ้นในด้านอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร สำนักงาน โรงงาน โรงแรมและโรงพยาบาล คาดว่าทั้งปี 2561 อุตสาหกรรมก่อสร้างโต 3-5 เปอร์เซ็นต์ จะมีมูลค่าประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท การเติบโตดังกล่าวทำให้ความต้องการช่างฝีมือในสาขานี้สูงตามไปด้วย กพร. จึงเร่งผลิตคนทำงานป้อนอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตอบสนองนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
          อุตสาหกรรมก่อสร้างมีสาขาอาชีพอีกมากที่ต้องการอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การใช้แนวทางประชารัฐในการร่วมมือกับภาคเอกชน ในอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือ กพร.จึงร่วมกับบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด พัฒนาฝีมือแรช่างก่อสร้างและช่างยิปซัม ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่และการขยายตัวของธุรกิจยิปซัม ตั้งแต่การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาครูฝึกของกพร. เพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนทำงานที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือคนทำงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่เยาวชน ทหารก่อนปลดประจำการ ผู้มีรายได้น้อย ช่างอิสระ ให้เป็นช่างชุมชนไว้บริการในพื้นที่ ที่ผ่านมามีผู้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบฯ ตามกรอบความร่วมมือจำนวน 205 คน เป็นต้น
          นายสุทธิ กล่าวต่อว่าไปสำหรับในปีนี้ (2561) ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันฝึกอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งฝ้าเพดานและฉาบรอยต่อยิปซัมในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยขึ้นช่วยให้ช่างมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม และงานเสร็จอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การฝึกอบรมยังคัดเลือกสถานที่ก่อสร้างที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้สังคม อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก ศาลาเอนกประสงค์ ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง มีกำหนดพื้นที่ดำเนินการ 25 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ระยองสุพรรณบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี สงขลา ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบในสาขาช่างฉาบยิปซั่ม จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 วันละ 400 บาท
          "คุณสมบัติสำเร็จการศึกษาชั้นป. 6 ขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่ทำงานอยู่แล้ว หรือผู้ว่างงาน ฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2247 9420 และ 1506 ต่อ 4" อธิบดีกพร.กล่าว