ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิด “โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก จังหวัดปทุมธานี”

          นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิด "โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก จังหวัดปทุมธานี" เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกรมฯ ด้านการผังเมือง การอาคาร การพัฒนาเมือง และการบริการด้านช่าง ณ ห้องไพน์รูม โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้