ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: รมว.ดิจิทัลฯ บรรยายพิเศษในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2560 “พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย สู่ยุคดิจิทัล”

          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นวิทยากร ในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2560 หัวข้อ "พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย สู่ยุคดิจิทัล" ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คุณปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมเป็นวิทยากรในงานฯ ซึ่งสมาคมฯ จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมบทบาทของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน ข้าราชการ และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและมุมมองที่รอบด้านจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งจุดประกายทางความคิดให้กับสังคม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม BC โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท ลาดพร้าว กรุงเทพฯ