ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมตรวจสอบพื้นที่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลังจากมีการแจ้งว่ามีการตัดไม้พะยุงในพื้นที่

          เมื่อวันที่ 11 ม.ค.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.สุขสันต์ กุลพงษ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยฯ และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.ศรีราชา, มว.รส.มทบ.14 (อ.ศรีราชา), เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9(ชลบุรี) ตรวจสอบพื้นที่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลังจากมีการแจ้งว่ามีการตัดไม้พะยุงในพื้นที่
          จากการตรวจสอบพบไม้พะยูง จำนวน 3 ท่อน อุปกรณ์ตัดไม้ เช่น เครื่องปั่นไฟ, พร้อมสายไฟ, เลื่อยยนต์, เลื่อยโค้ง, ขวาน, ล้อลากไม้ จากการตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิด ทางคณะเจ้าหน้าที่ จึงรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฏหมายต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย