ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานมหกรรมคุณภาพ กฟต.2 ประจำปี 2560

          นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด "งานมหกรรมคุณภาพ กฟต.2 ประจำปี 2560" พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี โดยมีนายราชิณะ คงคาน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ในนาม ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
          วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มนำเสนอผลงานคุณภาพ ได้นำเสนอผลงานคิวซีและนวัตกรรม พร้อมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ และคัดเลือกกลุ่มคิวซีและกลุ่มนวัตกรรมที่ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนของ กฟต.2 เข้าประกวดและนำเสนอผลงานในงาน PEACON & INNOVATION DAY 2017 กฟภ. ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
          นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมคุณภาพให้แพร่หลายทั่วทั้งองค์กร แก้ปัญหาระบบงาน ยกย่อง และให้กำลังใจแก่พนักงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนาหน่วยงาน นำผลงานที่ได้รับการยอมรับและผ่านการตรวจสอบไปขยายผลและประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลายให้เกิดประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป
          ผลการประกวดกลุ่มนำเสนอผลงานคุณภาพรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแต่ละประเภท มีดังนี้
          1. ประเภทคิวซี เงินรางวัล 15,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่ กลุ่ม Relational Database จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
          2. ประเภทนวัตกรรม เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร
          - ประเภทนวัตกรรมแนวคิดเริ่มต้น ได้แก่ กลุ่มศรีตรังทอง จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง
          - ประเภทนวัตกรรมเครื่องกลหรือฮาร์ดแวร์ ได้แก่ กลุ่มวังผาเมฆ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอวังวิเศษ
          - ประเภทนวัตกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสาร ได้แก่ กลุ่ม Smart Substation จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
          - ประเภทนวัตกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ กลุ่ม Smart Fiber และกลุ่ม IT Support จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
          - ประเภทนวัตกรรมโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์พกพา ได้แก่ กลุ่ม Relation Database จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช